Huisregels

 • Duitse klederdracht tbv het oktoberfest is verplicht.
 • Alleen personen van 18 jaar en ouder krijgen toegang tot Oktoberfest Sneek. Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid worden kleding en tassen gefouilleerd. Indien hieraan geen medewerking door de bezoeker wordt verleend, kan de toegang worden ontzegd. Legitimatie verplicht. Geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs. Het is verboden om goederen en/of entreebewijzen te verhandelen op of buiten het evenemententerrein, hetgeen bij de wet niet toegestaan is.
 • Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs welke via de officiële weg is aangeschaft.
 • Geen toegang aan personen in bezit en/of onder invloed van drugs. Binnen het terrein is drugsgebruik ten strengste verboden.
 • Geen toegang aan personen in het bezit van wapens. De politie wordt in dat geval ingeschakeld.
 • Geen toegang aan bezoekers in kennelijke staat van dronkenschap.
 • Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast aan de omgeving veroorzaken.
 • Het is niet toegestaan zaken mee te nemen als: eten, alcohol, drank, flessen, blikjes, glaswerk, paraplu’s met scherpe punten, deodorant met drijfgas, verboden middelen. Ingenomen spullen worden niet teruggegeven.
 • Dieren zijn ook verboden op het terrein.
 • Het is niet toegestaan om professionele film- en fotoapparatuur mee het terrein op te nemen. Hieronder wordt verstaan alle fotoapparatuur groter dan pocketformaat en/of voorzien van verwisselbare lenzen.
 • Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast en/of agressiviteit met zich meebrengen.
 • Voorwerpen die als wapen gebruikt zouden kunnen worden, worden in beslag genomen. De beslissing van de organisator hieromtrent is bindend.
 • Wanneer iemand ongewenste intimiteiten/hinderlijk en of aanstootgevend gedrag vertoont kan hij of zij verwijderd worden.
 • Tijdens het evenement is het alleen toegestaan om zich in de voor bezoekers toegestane ruimten te begeven.
 • Bedreiging, mishandeling, intimidatie en andere vormen van agressie zijn verboden.
 • Handelingen en uitlating die duiden op racisme of discriminatie zijn verboden.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade aan eigendommen en/of goederen van de bezoekers.
 • Er zijn geen kluisjes op het terrein.
 • Een garderobe is aanwezig.
 • Bezoekers betreden en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van een bezoek. Hieronder valt ook eventuele gehoorbeschadiging.
 • Aanwezigen stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld en geluidsdragers en de openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 • Op en rond het evenemententerrein bent u verplicht aanwijzingen te volgen van organisatie, beveiliging, medisch team en andere partijen betrokken bij het evenement.
 • Overtreding van de huisregels kan uitzetting tot gevolg hebben.
 • In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen.
 • Als u tijdens het evenement het terrein verlaat, heeft u geen recht meer het terrein opnieuw te betreden.
 • Door aankoop van toegangsbewijs en bezoek van Oktoberfest Sneek ga je akkoord met deze huisregels.
 • Lachgas is verboden.

Heb je nog een andere vraag? Mail dan naar info@oktoberfestsneek.nl of vul hier het formulier in.